با سلام ، احتراماً به استحضار اولیای گرامی میرساند پیش دبستانی دارالقرآن حضرت علی اصغر علیه السلام در نظر دارد

 برای نوآموزان  خود در روز سه شنبه   مورخ   ۹۸/۷/۹ بازدید از مرکز آتش نشانی شهید نادری  برگزار نماید .